ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ > พ.ร.บ. รถยนต์

พ.ร.บ. รถยนต์พ.ร.บ. รถยนต์

ประกันรถยนต์ภาคบังคับที่กฎหมายจราจรบัญญัติให้รถยนต์ทุกคันต้องทำ เพื่อดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลคนเจ็บ และสามารถต่อภาษีรถยนต์ประจำปีได้


รถเก๋ง
เบี้ยประกัน 645.21 บาท/ปี

กระบะ 4 ประตู
เบี้ยประกัน 645.21 บาท/ปี

กระบะ 2 ประตู
เบี้ยประกัน 967.28 บาท/ปีMobile Application