สินเชื่อเจมันนี่ มีรถ มีเงิน
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เงื่อนไขคุณสมบัติ
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
ประเมินราคาเบื้องต้น
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เจมันนี่ มีรถ มีเงิน สินเชื่อสำหรับคนมีรถยนต์ รถกระบะ รถตู้ หรือรถบรรทุก ที่ต้องการใช้เงินยามฉุกเฉิน หรือเพื่อเสริมสภาพคล่องต่างๆ เพียงคุณมีเล่มทะเบียนรถที่ปลอดภาระหนี้ หรือแม้แต่รถที่ยังผ่อนชำระอยู่ ก็สามารถมีเงินใช้ รถก็ยังมีขับ อนุมัติง่าย รวดเร็ว ไม่ต้องโอนเล่ม

ข้อเสนอดีๆจากทางเจ มันนี่ รถแลกเงิน

1. ไม่โอนเล่ม
2. ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
3. อนุมัติเร็ว ได้รับเงินไว
4. รถยังมีใช้ ไม่ต้องจอด เป็นหลักประกัน
5. รถเก่าตั้งแต่ปี2000 ยังใช้บริการ รถแลกเงินได้
6. ไม่ต้องทำประกันรถยนต์เพิ่ม*

*หมายเหตุเพิ่มเติม
- เงื่อนไขขึ้นอยู่กับบริษัทกำหนด

เงื่อนไขคุณสมบัติ

- อายุ 20-65 ปี (รวมระยะเวลาสิ้นสุดการผ่อน)
- มีสถานะเป็นเจ้าของรถ
- สัญชาติไทย

เงื่อนไขคุณสมบัติรถยนต์

- รถเก๋ง กระบะ รถตู้ SUV ทุกยี่ห้อ ตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นไป
- ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถไม่ต่ำกว่า 30 วัน
  (ยกเว้นกรณีโอนเล่มจากสถาบันการเงิน)

ระยะเวลาผ่อน

- สูงสุด 60 งวด

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  สำเนาเอกสารแสดงรายได้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- สำเนาสลิปเงินเดือน
- หนังสือรับรองเงินเดือน
- รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
- สำเนาหน้าสมุดบัญชี
- เล่มทะเบียนรถตัวจริง
- สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (อย่างน้อยประเภท 3)

ประเมินราคาเบื้องต้น


อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

รายการ
อัตราดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม
   
   1. ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ สูงสุดไม่เกิน 24% ต่อปี
  1.1 ดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี
  1.2 ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ สูงสุดไม่เกิน 9% ต่อปี
  1.3 ค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกันสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 4% ของเงินกู้
      (ทั้งนี้ เมื่อรวมกับดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ แล้วไม่เกิน 24% ต่อปี)
     
   2. ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ  
  2.1 ค่าอากรสแตมป์ 1 บาททุก ๆ เงินกู้ 2,000 บาท
    หรือเศษเงินกู้ 2,000 บาท
   3. ค่าใช้จ่ายให้แก่ภายนอกหรือบุคคลอื่น  
  3.1 ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน  
    ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร,อินเตอร์เน็ต 10-30 บาท/ครั้ง
    ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ, ATM 10-30 บาท/ครั้ง
    ชำระที่จุดบริการรับชำระ 10-30 บาท/ครั้ง
  3.3 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ 500 บาท/งวด
     
   4. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัท  
  4.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
500 บาท/งวด
  4.2 ค่าใช้จ่ายในกรณีเช็คคืน
200 บาท/งวด
     
 
   เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป    


Mobile Application