คำถามที่พบบ่อย


1. ถ้าต้องการสมัครสินเชื่อ เจ มันนี่ จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
สำหรับพนักงานรายได้ประจำ
- อายุ 20-55 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
- รายได้ประจำ 15,000 บาท ขึ้นไป
- อายุงาน 6 เดือน ขึ้นไป
- มีเบอร์พื้นฐานที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้
- สัญชาติไทย

2. สมัครสินเชื่อ เจ มันนี่ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการสมัคร
สำหรับพนักงานรายได้ประจำ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. เอกสารแสดงรายได้
­- สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน (ตัวจริงหรือสำเนา) พร้อม สำเนาบัญชีเงินฝาก/รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน
­- หรือ สำเนาบัญชีเงินฝาก/รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารเพื่อโอนเงิน
­- บัญชีของผู้สมัครและภายใน 6 เดือน (ต้องมีการเคลื่อนไหวของบัญชี)

3. สมัครสินเชื่อ เจ มันนี่ ได้ที่ไหนบ้าง
สาขาเจมาร์ททั่วประเทศ
ตัวแทนรับสมัครสินเชื่อ เจ ฟินเทค บูธรับสมัครสินเชื่อเจ มันนี่
สาขาซิงเกอร์ทั่วประเทศ
แอพพลิเคชั่น J money

4. จะทราบผลการอนุมัติสินเชื่อ เจ มันนี่ ได้อย่างไร
ได้รับการแจ้งผลการสมัครทาง SMS ที่เบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่ลูกค้าระบุในหน้าใบสมัคร

5. มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสินเชื่อ เจ มันนี่ หรือไม่?
ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี

6. จะได้รับวงเงินอนุมัติสูงสุดกี่เท่าของรายได้
วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 500,000 บาท

7. ผ่านการอนุมัติแล้ว ยังไม่ได้ใช้วงเงินจะมีดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมไหม?
- สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล หากยังไม่มีการเบิกถอน หรือใช้วงเงิน จะไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียม ลูกค้าสามารถใช้วงเงินได้จนกระทั่งอายุ 60 ปี
- สินเชื่อส่วนบุคคล จะมีดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียมเมื่อลูกค้าได้รับเงินสินเชื่อโอนเข้าบัญชีแล้ว

8. อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงินเท่าไหร่?
ไม่เกิน 28 % ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก)
ค่าอากรแสตมป์ 1 บาททุกๆเงินกู้ 2,000 บาท (เรียกเก็บในรอบบิลแรกของสัญญาเท่านั้น)
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต 12 บาท/ครั้ง

9. ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ กรณีผ่อนสินค้า
ไม่เกิน 1.3 % ต่อเดือน ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นและเงื่อนไขของทางบริษัท

10. หากมีการชำระล่าช้า จะต้องเสียค่าติดต่อทวงถามเท่าไร?
ค่าติดตามทวงถาม เรียก 100บาท ต่อรอบบิลที่ค้างชำระ

11. วงเงินอนุมัติสามารถใช้บริการอะไรได้บ้าง
ลูกค้าสามารถนำวงเงินใช้บริการในการถอนเงินสดหรือผ่อนสินค้าได้ที่ร้านเจมาร์ท ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

12. ลูกค้าสามารถผ่อนโทรศัพท์มือถือได้กี่เครื่อง
ลูกค้าผ่อนโทรศัพท์มือถือได้ 1 เครื่อง(ที่ยังชำระบริการอยู่) ต่อ 1 ท่าน เท่านั้น

13. การทำรายการโทรสั่งเงินสดหรือให้เจ้าหน้าที่ทำรายการโอนเงินเข้าบัญชี มีค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือไม่?
ไม่มีค่าธรรมเนียมในการทำรายการโทรสั่งเงินสด

14. หากได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้ว ลูกค้าต้องการใช้วงเงิน ต้องดำเนินการอย่างไร
ทำรายการผ่านระบบอัตโนมัติ ที่เบอร์ 1258 กดเมนู 1 (ทุกวัน เวลา 7.00 - 23.00 น.)
ขั้นตอนการทำรายการ (กรุณาใช้เบอร์โทรศัพท์ที่ท่านลงทะเบียนไว้ในการทำรายการสั่งโอนเงิน)
1.ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่ลงทะเบียนไว้กับบริษัท ติดต่อ 1258 กด 1
2. ใส่เลขที่บัตรประชาชน
3. รอรับรหัส OTP
4. ติดต่อเข้ามาซ้ำอีกครั้งที่เบอร์ 1258 เพื่อยืนยันรหัส OTP (ใช้เบอร์โทรศัพท์ที่ท่านทำการลงทะเบียนไว้ในการโทรซ้ำ)
5. ใส่วงเงินที่ต้องการโอนเงิน (หลังจากระบบแจ้งยอดเงินคงเหลือ)
6. ระบบจะยืนยันการทำรายการ การสั่งโอนเงินของท่าน
7. กดยืนยันเพื่อทำรายการสั่งโอนเงิน
8. รอรับเงินสดโอนเข้าบัญชีของท่าน ในวันทำการถัดไป หลัง 18.00 น.

15. หากต้องการทราบวงเงินคงเหลือ ที่สามารถใช้บริการได้
ทำรายการผ่านระบบอัตโนมัติ ที่เบอร์ 1258 กดเมนู 2(ทุกวัน เวลา 7.00 - 23.00 น.) หรือตรวจสอบได้จาก J Money Application
ขั้นตอนการทำรายการผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ
1. ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่ลงทะเบียนไว้กับบริษัท ติดต่อ 1258 กด 2
2. ใส่เลขที่บัตรประชาชน และใส่เบอร์มือถือ 10 หลัก
3. รอรับ SMS แจ้งวงเงินที่สามารถใช้บริการได้

16. หากทำรายการโทรสั่งเงินสดเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีวันไหน
ลูกค้าจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชี ในวันทำการถัดไป

17. หากต้องการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว ทำอย่างไรได้บ้าง
ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ที่ช่องทาง
- Fax :เบอร์ 033-117100
- Email : [email protected]
­- Application Jmoney สามารถเข้าไปยื่นคำร้องเพื่อขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านได้ภายใน Application Jmoney
โดยมีเงื่อนไขเอกสารที่ใช้ในการขอแจ้งเปลี่ยนแปลง ดังนี้ (เฉพาะ Fax และ E-mail)
1. ขอเปลี่ยนที่อยู่,ที่จัดส่งเอกสารใหม่,เบอร์โทรศัพท์มือถือ,Email
- สำเนาบัตรประชาชน(เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
- ระบุความประสงค์ในสำเนาบัตรประชาชน
2. ขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มหน้าสมุดบัญชีธนาคารเพื่อใช้ในการโอนเงินเข้าบัญชี
- สำเนาบัตรประชาชน(เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
- หน้าสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) พร้อมระบุความประสงค์ ว่า "ต้องการให้บริษัท โอนเงินเข้าเลขที่บัญชี เลขที่....."
3. ขอเปลี่ยนแปลง คำนำหน้า,ชื่อ,นามสกุล
- สำเนาบัตรประชาชนใหม่ ที่มีการเปลี่ยนแปลง คำนำหน้า,ชื่อ,นามสกุลแล้ว(เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
- สำเนาเอกสารการเปลี่ยนแปลง(เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) ระบุความประสงค์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

18. สามารถชำระสินเชื่อ เจ มันนี่ ช่องทางใดได้บ้าง
1. ร้านเจมาร์ท (15 บาท ทั่วประเทศ)
2. เคาน์เตอร์เซอร์วิส (15 บาท/20 บาท)
3. บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ (10 บาท ทั่วประเทศ)
4. เทสโก้ โลตัส (10 บาท ทั่วประเทศ)
5. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (15 บาท/25 บาท)
6. บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ (ชำระผ่านช่องทางดิจิทัลแบงค์กิ้ง/ATM เท่านั้น)
7. บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (15 บาท/30 บาท)
8. บมจ.ธนาคารกรุงไทย (15 บาท/15 บาท)
9. บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (15 บาท/20 บาท)
10. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (15 บาท/20 บาท)

19. ลูกค้าสามารถชำระสัญญาเงินสด มากกว่ายอดที่ทางบริษัทเรียกเก็บได้หรือไม่?
สัญญาเงินสด ลูกค้าสามารถชำระยอดเท่ากับหรือมากกว่าขั้นต่ำที่ทางบริษัทเรียกเก็บได้

20. กรณีลูกค้ามี 2 สัญญา (สัญญาเงินสดและสัญญาผ่อนสินค้า) สามารถชำระยอดรวมกันได้หรือไม่
หากลูกค้ามี 2 สัญญา ไม่สามารถชำระรวมกันได้ ต้องแยกแต่ละสัญญา เพื่อทำการชำระ

21. ถ้าต้องการติดต่อสินเชื่อ เจ มันนี่ สามารถติดต่อทางช่องทางไหนได้บ้าง
ช่องทางการติดต่อสินเชื่อ เจ มันนี่
1. ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1258 ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 20.00 น.
2. โทรสาร. 03-311-7100
3. เว็บไซต์บริษัท http://www.jmoney.co.th
4. ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่น Facebook : Jmoneythai
5. E-mail บริษัท [email protected]Mobile Application