ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ


ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี คุ้มครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง,คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล,เงินชดเชยรักษาตัวในโรงพยาบาลและกรณีทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิงพ.ร.บ. รถยนต์

ประกันรถยนต์ภาคบังคับที่กฎหมายจราจรบัญญัติให้รถยนต์ทุกคันต้องทำเพื่อดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลคนเจ็บ และสามารถต่อภาษีรถยนต์ประจำปีได้ พร้อมบริการต่อภาษีรถยนต์ประจำปีฟรี


Mobile Application