ติดต่อเรา


บริษัท เจ ฟินเทค จำกัด
เลขทะเบียนบริษัท 0105554042308

เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท ชั้น 3-4
ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

- ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์: โทรศัพท์ 1258
- โทรสาร: 03-311-7100
- เว็บไซต์: www.jmoney.co.th
- เฟสบุ๊ค: Jmoneythai
- อีเมล: [email protected]

   1258


Mobile Application